Aktivnosti

Home » O nama » Aktivnosti

Organiziranje humanitarnih akcija, priredbi, kreativnih humanitarnih radionica, promocija i koncerata s ciljem prikupljanja sredstava za pomoć djeci i roditeljima i poradi širenja svijesti o potrebama djece oboljele i liječene od malignih bolesti te njihovih obitelji.

Kontinuirana suradnja na svim poljima djelovanja sa svim ostalim srodnim udrugama istih i sličnih djelatnosti i ciljeva (Hrabro dijete, Ljubav na djelu, Sanus, Krijesnica).

S isključivo humanitarnim predznakom, volontirajući od prvog dana osnivanja, sve aktivnosti su usmjerene ka pružanju, materijalne financijske i nefinancijske pomoći, psihosocijalne, logističke, administrativne, volonterske i terenske potpore roditeljima za vrijeme liječenja njihove djece i boravka u Zagrebu.